Νομός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Περιοχή
ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Υποκατάστημα Βόλου
Διεύθυνση
Μεταμορφώσεως 55, TK 38333, ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνο
24210-58774
Email
kgthessaly_volos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Σμαρώ Βασιλοπούλου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Β' 6356/6-11-2023
Απόφαση Περαίωσης
1352/2345549
Απόφαση Έναρξης
1352/2345549
Παρατηρήσεις

Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
893/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ξενοφώντος 1, Τ.Κ. 38333 Βόλος
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ξενοφώντος 1, Τ.Κ. 38333 Βόλος