Νομός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Περιοχή
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Γραφείο Κτηματογράφησης
Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
Διεύθυνση
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΪΔΙΝΙΟΥ 14, ΤΚ 38446, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
Τηλέφωνο
24210-66524
Email
ktimatologio@anartisi-piliou.gr
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-15:30

Πληροφορίες περιοχής
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Έναρξη Ανάρτησης/Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εξωτερικού)
Λήξη υποβολής αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και εκπρόθεσμων δηλώσεων
Παρατηρήσεις
Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή δηλώσεων Υποθηκοφυλακείου Δ2: pka-dilosis@anartisi-piliou.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου: pka-dilosis@anartisi-piliou.gr
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
893/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ξενοφώντος 1, Τ.Κ. 38333 Βόλος
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ξενοφώντος 1, Τ.Κ. 38333 Βόλος