Νομός
ΛΕΣΒΟΥ
Περιοχή
ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΓΙΑΣΟΥ
Διεύθυνση
Ηρώων Πολυτεχνείου, TK 81101, Αγιάσος Λέσβου
Τηλέφωνο
22520-23156
FAX
22520-23156
Προϊστάμενος
Μυλωνά - Στυλιανίδη Μαρία

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
305/Β'/09.03.2005
Απόφαση Περαίωσης
281/2/28.02.2005
Απόφαση Έναρξης
282/2/02.03.2005
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
51/Δ/14-2-2018 & 103/Δ/2-3-2018
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Δ/νση Δασών Λέσβου, Κτίριο Διοίκησης, παραπλεύρως των γραφείων της Δ/νσης Δασών Λέσβου, Κουντουριώτη 77, 3ος όροφος, ΤΚ 81131, Μυτιλήνη
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Δ/νση Δασών Λέσβου, Κτίριο Διοίκησης, παραπλεύρως των γραφείων της Δ/νσης Δασών Λέσβου, Κουντουριώτη 77, 3ος όροφος, ΤΚ 81131, Μυτιλήνη