Νομός
ΛΕΣΒΟΥ
Περιοχή
ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση
Ναυμαχίας Έλλης 101, TK 81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
22510-25109
Email
kgvai@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Μαρία Δεληδημήτρη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
305/Β'/09.03.2005
Απόφαση Περαίωσης
281/2/28.02.2005
Απόφαση Έναρξης
282/2/02.03.2005
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
820/Δ/2022 & 155/Δ/2023
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Μυτιλήνης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Κουντουριώτου 79, Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Μυτιλήνης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Κουντουριώτου 79, Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη