Νομός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Περιοχή
ΕΛΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΡΗΤΗΣ-Υποκατάστημα Αγίου Νικολάου
Διεύθυνση
Θερίσου & Αποστόλου Τίτου, TK 72100, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου
Τηλέφωνο
28410-22153
Email
kgcrete_agiosnikolaos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Τοράκη Αικατερίνη

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
928/Β/20.05/2008
Απόφαση Περαίωσης
456/2/12.05.2008
Απόφαση Έναρξης
457/2/14.02.2008
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
898/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ρούσου Καπετανάκη 8,Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ρούσου Καπετανάκη 8,Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος