Νομός
ΛΑΡΙΣΑΣ
Περιοχή
ΦΑΛΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Υποκατάστημα Τυρνάβου
Διεύθυνση
Ελευθερίας 15, TK 40100, Τύρναβος Λάρισας
Τηλέφωνο
24920-24631, 29260 E-mail: kgthessaly_tirnavos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Χάϊδω Πάσχου
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Υποκατάστημα Τυρνάβου

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
111/Β΄/27.01.2004
Απόφαση Περαίωσης
208/5/22.01.2004
Απόφαση Έναρξης
210/2/26.01.2004
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ