Νομός
ΛΑΡΙΣΑΣ
Περιοχή
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Υποκατάστημα Τυρνάβου
Διεύθυνση
Ελευθερίας 15, TK 40100, Τύρναβος Λάρισας
Τηλέφωνο
24920-24631, 29260 E-mail: kgthessaly_tirnavos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Χάϊδω Πάσχου
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Υποκατάστημα Τυρνάβου

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
480/Β΄/13.04.2005
Απόφαση Περαίωσης
292/04.04.2005
Απόφαση Έναρξης
293/06.04.2005
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ