Νομός
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Περιοχή
ΛΑΓΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Σπάρτης
Διεύθυνση
Πλατανιστά 19, TK 23100, ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνο
27310-22615
Email
kgpel_sparti@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Λαδοπούλου Αναστασία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
548/Β΄/31.03.2004
Απόφαση Περαίωσης
222/4/29.03.2004
Απόφαση Έναρξης
223/4/30.03.2004
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
816/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Λακωνίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ορθίας Αρτέμιδος 135 (2ος και 3ος όροφος), 23100, Σπάρτη
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Λακωνίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ορθίας Αρτέμιδος 135 (2ος και 3ος όροφος), 23100, Σπάρτη