Νομός
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Περιοχή
ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Υποκατάστημα Κεφαλληνίας Ιθάκης
Διεύθυνση
Λ. Κεφαλλήνων, TK 28100, Αργοστόλι
Τηλέφωνο
26710-22856
Προϊστάμενος
ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΙΒΑΡΗ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
777/Β΄/25.05.2004
Απόφαση Περαίωσης
238/2/18.05.2004
Απόφαση Έναρξης
239/2/19.05.2004
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
707/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, Π. Βινιεράτου 5 Πλ. Καμπάνας, ΤΚ 28100, Αργοστόλι
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, Π. Βινιεράτου 5 Πλ. Καμπάνας, ΤΚ 28100, Αργοστόλι