Νομός
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Περιοχή
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διεύθυνση
Π.Δελλαπόρτα 9, TK 28200, Ληξούρι Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο
26710-91558
FAX
26710-92055
Προϊστάμενος
Ξυδιάς Νικόλαος
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
276/Β΄/02.03.2005
Απόφαση Περαίωσης
279/4/21.02.2005
Απόφαση Έναρξης
280/4/23.02.2005
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ