Νομός
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Περιοχή
ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διεύθυνση
Π.Δελλαπόρτα 9, TK 28200, Ληξούρι Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο
26710-91558
FAX
26710-92055
Προϊστάμενος
Ξυδιάς Νικόλαος
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
676/Β΄/10.05.2004
Απόφαση Περαίωσης
234/2/06.05.2005
Απόφαση Έναρξης
235/2/06.05.2004
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ