Νομός
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Περιοχή
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση
Ιωάννη Θεοτόκη 63, TK 491 32, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
26610 38513
Προϊστάμενος
Νικοπούλου-Τσιρώνη Χρυσούλα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
867/Β'/27.06.2005
Απόφαση Περαίωσης
307/2/13.06.2005
Απόφαση Έναρξης
308/2/15.06.2005
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
723/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας, Αλυκές Ποταμού,ΤΚ 49100 Κέρκυρα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας, Αλυκές Ποταμού,ΤΚ 49100 Κέρκυρα