Νομός
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Περιοχή
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΕΠΙΛΙΜΝΙΩΝ
Διεύθυνση
Σκριπερό Κέρκυρας, TK 49083, Σκριπερό Κέρκυρας
Τηλέφωνο
26630-23158
FAX
26630-23160
Προϊστάμενος
Νικοπούλου-Τσιρώνη Χρυσούλα

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
867/Β'/27.06.2005
Απόφαση Περαίωσης
307/2/13.06.2005
Απόφαση Έναρξης
308/2/15.06.2005
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
38/Δ/9-2-2018
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Δ/νση Δασών Κέρκυρας , Αλυκές Ποταμού, ΤΚ 49100, Ν. Κέρκυρα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Δ/νση Δασών Κέρκυρας , Αλυκές Ποταμού, ΤΚ 49100, Ν. Κέρκυρα