Νομός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιοχή
ΠΥΛΑΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση
Tσιμισκή 136 (κτιριακό συγκρότημα ΧΑΝΘ), TK 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310-370572
FAX
2310-510740
Προϊστάμενος
Γάτσος Κωνσταντίνος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
2384/Β'/17.12.2007
Απόφαση Περαίωσης
439/3/03.12.2007
Απόφαση Έναρξης
440/4/05.12.2007
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ Ο ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)