Νομός
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Περιοχή
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Ηγουμενίτσας
Διεύθυνση
Ε. Αντίστασης 4, TK 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλέφωνο
26650-22340
Email
kgep_igoumenitsa@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Όλγα Δήμου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1858/Β΄/30.07.2013 (44382/26.07.2013
Απόφαση Περαίωσης
44382/3/26.07.2013
Απόφαση Έναρξης
44382/3/26.07.2013
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
762/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Παν. Τσαλδάρη 21, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Παν. Τσαλδάρη 21, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα