Νομός
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Περιοχή
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση
Μετεώρων 31, Συνοικία Κατσαμπά, Περιοχή Τρυπητή, Πόρος Ηρακλείου, TK 71201, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
2810-247720
Email
ypo@otenet.gr
Προϊστάμενος
Κόπακα Στρατονίκη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1882/Β'/02.12.2010
Απόφαση Περαίωσης
504/3/22.11.2010
Απόφαση Έναρξης
505/3/24.11.2010
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
883/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,Παναγία Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς), Τ.Κ.71410, Ηράκλειο
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,Παναγία Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς), Τ.Κ.71410, Ηράκλειο