Νομός
ΗΜΑΘΙΑΣ
Περιοχή
ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΟΓΓΟΥ-ΤΟΥΡΠΑΛΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ), ΤΚ 59200
Τηλέφωνο
23320-52081
FAX
23320 22202
Email
info@anysma.net
Ημέρες λειτουργίας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 08:00-16:00

Πληροφορίες περιοχής
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Έναρξη Ανάρτησης/Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού)
Παρατηρήσεις
Ιστοσελίδα: www.ktima-imathia.gr (για ραντεβού) Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή δηλώσεων υποθηκοφυλακείου Δ2: anartisi_naousa@temsa.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση: anartisi_naousa@temsa.gr (το email αυτό διατίθεται και για πληροφορίες)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
7/Δ/24-1-2019