Νομός
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Περιοχή
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Υποκατάστημα Ζακύνθου
Διεύθυνση
Κάλβου 103, TK 29100, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
26950-48190
Email
kgin_zakynthos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Παράσχη - Λουκά Διονυσία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
627/Β΄/18.05.2006
Απόφαση Περαίωσης
372/5/08.05.2006
Απόφαση Έναρξης
373/5/10.05.2006
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
787/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου, Ελ. Βενιζέλου 1, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου, Ελ. Βενιζέλου 1, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100