Νομός
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Περιοχή
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Υποκατάστημα Ζακύνθου
Διεύθυνση
Κάλβου 103, TK 29100, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
26950-48190
Email
kgin_zakynthos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Παράσχη - Λουκά Διονυσία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1858/Β΄/30.07.2013 (44382/26.07.2013)
Απόφαση Περαίωσης
44382/3/26.07.2013
Απόφαση Έναρξης
44382/3/26.07.2013
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου, Ελ. Βενιζέλου 1, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου, Ελ. Βενιζέλου 1, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100