Νομός
ΕΒΡΟΥ
Περιοχή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ- Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση
Λεωφ. Δημοκρατίας 288 (3ος όροφος), TK 68100, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο
25510-25314
Email
kgamth_alexandroupoli@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΝΤΖΙΟΥΚΑ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
3393/Β΄/17.12.2014 & 45/Β΄/15.01.2015
Απόφαση Περαίωσης
56294/8.12.2014 (ΦΕΚ 3393/Β΄/17.12.2014)
Απόφαση Έναρξης
306/05.01.2015 (ΦΕΚ 45/Β'/15.01.2015)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
880/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Έβρου, Ελ. Βενιζέλου 5, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Έβρου, Ελ. Βενιζέλου 5, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη