Νομός
ΑΧΑΙΑΣ
Περιοχή
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Γραφείο Κτηματογράφησης
ΑΙΓΙΟΥ
Διεύθυνση
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 21, ΤΚ:25100 ΑΙΓΙΟ
Τηλέφωνο
26910 26058
Email
aigio.kthm@gmail.com
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-16:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 20:00

Πληροφορίες περιοχής
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Έναρξη Ανάρτησης/Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εξωτερικού)
Λήξη υποβολής αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και εκπρόθεσμων δηλώσεων
Παρατηρήσεις
Email Επικοινωνίας: aigio.kthm@gmail.com
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
717/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Αχαϊας, Μπουμπουλίνας 57-59, 26222, Πάτρα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Αχαϊας, Μπουμπουλίνας 57-59, 26222, Πάτρα