Νομός
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιοχή
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Περιστερίου
Διεύθυνση
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 135, TK 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλέφωνο
210-5755954-E-mail εξυπηρέτησης κοινού kgath_peristeri@ktimatologio.
FAX
210-5321362
Προϊστάμενος
Ελένη Κυριακάκη
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Περιστερίου

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ 125 Β'/28.01.2019
Απόφαση Περαίωσης
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.1.2019
Απόφαση Έναρξης
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.1.2019
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
73/Δ/16-2-2018
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής, Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής, Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω