Νομός
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιοχή
ΤΑΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Καλλιθέας
Διεύθυνση
Λυσικράτους 15, TK 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλέφωνο
210-9431540
Email
kgath_kallithea@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Δημητρέλου Παγώνα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
3826/Β'/01.11.2017
Απόφαση Περαίωσης
43793/23.10.2017 (3826/Β'/01.11.2017)
Απόφαση Έναρξης
43793/23.10.2017 (3826/Β'/01.11.2017)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Πειραιά, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Αγ. Διονυσίου 5, ΤΚ 18545, Πειραιάς
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Πειραιά, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Αγ. Διονυσίου 5, ΤΚ 18545, Πειραιάς