Νομός
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιοχή
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 77, TK 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλέφωνο
210-2798259 E-mail kgatt_neaionia@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Ευάγγελος Αποστολόπουλος
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
765/Β'/10.03.2017
Απόφαση Περαίωσης
11070/03.03.2017 (ΦΕΚ 765/Β'/10.03.2017)
Απόφαση Έναρξης
11070/03.03.2017 (ΦΕΚ 765/Β'/10.03.2017)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ Ο ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)