Νομός
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιοχή
ΔΑΦΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Ηλιούπολης
Διεύθυνση
Κυδαθηναίων 5, TK 16345, Ηλιούπολη
Τηλέφωνο
2168007139, 2168004987
Email
kgath_ilioupoli@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Κυριακή Μπουρενίν

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
3603/Β'/12.10.2017
Απόφαση Περαίωσης
40793/06.10.2017 (3603/Β'/12.10.2017)
Απόφαση Έναρξης
40793/06.10.2017 (3603/Β'/12.10.2017)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, Αγ .Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, Τ.Κ.15342, Αγ. Παρασκευή
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, Αγ .Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, Τ.Κ.15342, Αγ. Παρασκευή