Νομός
ΑΡΤΑΣ
Περιοχή
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
Διεύθυνση
Γεωργίου Μάτσου 7, TK 47100, Άρτα
Τηλέφωνο
26810-21480 E-mail: kgep_arta@ktimatologio.gr
FAX
26810-24916
Προϊστάμενος
Αγγέλη Ελένη
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
714/B'/13.06.2006
Απόφαση Περαίωσης
374/2/31.05.2006
Απόφαση Έναρξης
375/2/02.06.2006
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ