Νομός
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Περιοχή
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση
Θεοφιλοπούλου 40, TK 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο
2710-230417-E-mail εξυπηρέτησης κοινού kgpel@ktimatologio.gr
FAX
2710-230418
Προϊστάμενος
Αλευρούδη Ελένη
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1878/Β΄/01.08.2013 (44381/26.07.2013)
Απόφαση Περαίωσης
44381/2/26.07.2013
Απόφαση Έναρξης
44381/2/26.07.2013
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
146/Δ/30-05-2016