Νομός
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Περιοχή
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Γραφείο Κτηματογράφησης
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Διεύθυνση
Λεωφόρος ΟΗΕ 21-23, ΤΚ 22132 Τρίπολη
Τηλέφωνο
2710232009
FAX
2710232129
Email
ktimarkadia@gmail.com
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 – 16:00 και Τετάρτη 8:00 – 20:00

Πληροφορίες περιοχής
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Έναρξη Ανάρτησης/Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εξωτερικού)
Λήξη υποβολής αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και εκπρόθεσμων δηλώσεων
Παρατηρήσεις
Ηλεκτρονική διεύθυνση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου: pka.arkadia@gmail.com.Ηλεκτρονική διεύθυνση (αποκλειστικά για πληροφορίες: anartisi.arkadia@gmail.com.
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
714/Δ/2022 & 946/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας,Πλ. Κολοκοτρώνη 22, ΤΚ 22100, Τρίπολη
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας,Πλ. Κολοκοτρώνη 22, ΤΚ 22100, Τρίπολη