Νομός
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Περιοχή
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση
Θεοφιλοπούλου 40, TK 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο
2710-230417-E-mail εξυπηρέτησης κοινού kgpel@ktimatologio.gr
FAX
2710-230418
Προϊστάμενος
Αλευρούδη Ελένη
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
2410/Β'/25.06.2018
Απόφαση Περαίωσης
37792/18.06.2018 (ΦΕΚ 2410/Β'/25.06.2018)
Απόφαση Έναρξης
37792/18.06.2018 (ΦΕΚ 2410/Β'/25.06.2018)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
33/Δ/8-2-2018
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Δ/νση Δασών Αρκαδίας,Πλ. Κολοκοτρώνη 22, ΤΚ 22100, Τρίπολη
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Δ/νση Δασών Αρκαδίας,Πλ. Κολοκοτρώνη 22, ΤΚ 22100, Τρίπολη