Νομός
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Περιοχή
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Υποκατάστημα Μεσολογγίου
Διεύθυνση
Στρατ. Κοντογιάννη 4-6, TK 30200, Μεσολόγγι
Τηλέφωνο
26310-28836
Email
kgde_mesologgi@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΔΡΗ

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1426/B΄/16.09.2004
Απόφαση Περαίωσης
244/10/07.09.2004
Απόφαση Έναρξης
245/10/09.09.2004
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
939/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Αιτολοακαρνανίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ιωσήφ Ρωγών 3 ΤΚ 30200, Μεσολόγγι
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Αιτολοακαρνανίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ιωσήφ Ρωγών 3 ΤΚ 30200, Μεσολόγγι