Από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 η εξυπηρέτηση από τα Γραφεία Κτηματογράφησης Κοζάνης, Σιάτιστας και Πτολεμαΐδας, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα: 

Α. Υποβολή Δηλώσεων Δ2 

 Ενέργειες:
α) Συμπληρώνετε το έντυπο της δήλωσης Δ2. 
β) Στέλνετε την δήλωση Δ2 στο αντίστοιχο mail (βλ. πίνακα) μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι/ δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.) για έλεγχο
γ) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2 καθώς και το «Έντυπο προσωρινής καταχώρισης δήλωσης και υπολογισμού παγίου τέλους» 
δ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας: 

 • την ελεγχθείσα δήλωση Δ2
 • τους σχετικούς τίτλους/ δικαστικές αποφάσεις
 • το αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος εφόσον αυτό έχει επισυναφθεί στο συμβόλαιο, για να προχωρήσει η μεταγραφή
 • εκτυπωμένο το απαντητικό mail επιβεβαίωσης ελέγχου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή/σημείωση
 • το «Έντυπο προσωρινής καταχώρισης δήλωσης και υπολογισμού παγίου τέλους» και την απόδειξη της πληρωμής 

Β. Για ειδικές περιπτώσεις, πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα μπορείτε να αποστείλετε email σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλ. πίνακα), ανάλογα με το θέμα. 

Ειδικότερα:

1.    Υποβολή έντυπου Δ2’
Αφορά περιπτώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντος δικαιώματος π.χ. άρση υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, άρση κατάσχεσης, άρση διαλυτικής αίρεσης, κατάργηση δουλείας, διαγραφή αγωγής με δικαστική απόφαση της εκουσίας διαδικασίας, διαγραφή αγωγής με τελεσίδικη απόφαση, λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων του Δήμου λόγω εξόφλησης της αποζημίωσης προς αυτόν, πράξη εξόφλησης κ.λπ.

Ενέργειες:
α) Συμπληρώνετε το έντυπο της δήλωσης Δ2’. 
β) Στέλνετε την δήλωση Δ2’ στο αντίστοιχο mail (βλ. πίνακα) μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι/ δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.) για έλεγχο
γ) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2’ 
δ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας: 

 • την ελεγχθείσα δήλωση Δ2’ 
 • τους σχετικούς τίτλους/ δικαστικές αποφάσεις
 • εκτυπωμένο το απαντητικό mail επιβεβαίωσης ελέγχου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή/σημείωση.

2.    Υποβολή Δηλώσεων Δ2 για τις οποίες δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης
Αφορά περιπτώσεις που υποβάλλονται προς μεταγραφή:

 • Πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή κληρονομητήριο, για ακίνητα για τα οποία είχε καταβληθεί το πάγιο τέλος, εφόσον δεν υπάρχει ΟΥΔΕΜΙΑ μεταβολή στο ήδη δηλωθέν ακίνητο
 • Διοικητικές πράξεις (από την έναρξη  των προθεσμιών του άρθρου 5 του ν. 2308/1995).
 • Κανονισμό πολυκατοικίας (από την έναρξη  των προθεσμιών του άρθρου 5 του ν. 2308/1995).

Ενέργειες:
α) Συμπληρώνετε την δήλωση Δ2 και την στέλνετε στο αντίστοιχο mail (βλ. πίνακα) μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι κ.λπ.) για έλεγχο
β) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2 και βεβαίωση ότι δεν οφείλετε το πάγιο τέλος κτηματογράφησης
γ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας: 

 • την ελεγχθείσα δήλωση Δ2
 • τις σχετικές πράξεις
 • εκτυπωμένο το απαντητικό mail του ελέγχου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή.

3.    Ενημέρωση για τον ΚΑΕΚ για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου 
Στην περίπτωση που κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Κτηματολογίου, δεν γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, θα πρέπει να αποστείλετε στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση (βλ. πίνακα) τα στοιχεία του ακινήτου σας όπως οδό, αριθμό, περιοχή, τοπωνύμιο, Τ.Κ., αρ. διαμερίσματος στον τίτλο (αν πρόκειται για διηρημένη), όροφος κ.λπ., καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να σας αποσταλεί ο ΚΑΕΚ που πρέπει να καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή και έτσι να μπορέσετε να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της αίτησης και στην έκδοση του πιστοποιητικού.

Στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση (βλ. πίνακα) απευθύνονται οι πολίτες που ενδιαφέρονται για:

1.    Υποβολή αιτήσεων κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, χορήγησης αντιγράφων, επιστροφής τέλους

2.    Υποβολή λοιπών ερωτημάτων/ διευκρινίσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Υποβολή Δηλώσεων Δ2

Υποβολή έντυπου Δ2’ 

Υποβολή Δηλώσεων Δ2 για τις οποίες δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης 

Ενημέρωση για τον ΚΑΕΚ για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

Υποβολή αιτήσεων κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων,  χορήγησης αντιγράφων, επιστροφής τέλους 

Υποβολή λοιπών ερωτημάτων/ διευκρινίσεων

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 

Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΥ

ΑΣΠΡΟΥΛΑΣ

ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ

ΑΞΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ

ΖΩΝΗΣ

ΠΟΛΥΛΑΚΚΟΥ

ΔΙΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΜΟΛΟΧΑΣ

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ

ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΡΟΥ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΛΑΚΙΔΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΝΑΜΑΤΩΝ

ΛΟΥΒΡΗΣ

ΣΙΣΑΝΙΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

ΜΟΡΦΗΣ

ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ

ΕΡΑΤΥΡΑΣ

ΚΡΙΜΗΝΙΟΥ

ΛΙΚΝΑΔΩΝ

ΚΟΡΥΦΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ

ΔΙΛΟΦΟΥ

ΒΥΘΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ

ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ

ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ

ΒΛΑΣΤΗΣ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ

ΠΥΡΓΩΝ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ

ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΜΑΝΟΥ

ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ

ΠΤΕΛΕΩΝΟΣ

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΡΜΑΚΙΑΣ

ΣΠΗΛΙΑΣ

ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΑΡΔΑΣΣΗΣ

ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΦΟΥΦΑ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ

ΕΞΟΧΗΣ

ΝΕΡΑΙΔΑΣ

ΜΕΤΑΞΑ

ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ

ΚΑΛΑΜΙΑΣ

ΒΑΤΕΡΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΜΕΡΩΝ

ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ

ΜΕΣΙΑΝΗΣ

ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΡΟΔΙΤΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΛΥΓΕΡΗΣ

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ

ΑΚΡΙΝΗΣ

ΣΚΗΤΗΣ

ΠΤΕΛΕΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ (τέως Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ & ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ)

ΚΕΡΑΣΕΑΣ

ΡΟΔΙΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΧΡΩΜΙΟΥ

ΡΥΜΝΙΟΥ

ΑΥΛΩΝ

ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

ΓΟΥΛΩΝ

ΑΙΑΝΗΣ

ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ

ΠΕΤΡΑΝΩΝ

ΟΙΝΟΗΣ

ΣΙΔΕΡΑ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ

ΛΙΒΕΡΩΝ

ΚΕΡΑΣΕΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΥ

ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΟΙΛΑΔΟΣ

ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

ΡΥΑΚΙΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΟΥ

ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ

ΕΛΑΤΗΣ

kozani1@ktimatologio.gr

kozani2@ktimatologio.gr