Σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 2:30 μ.μ., στα γραφεία του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο στο 2ο όροφο του κτιρίου της οδού Αρκαδίου 2 στο Χολαργό, θα διενεργηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των θέσεων με κωδικούς Ι.5.1 και Ι.5.3 της προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κωδικό Α2021 (Α.Π. 2124671/23-6-2021), προκειμένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξής τους σε αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.