ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση
παρόδου Μηδείας, Σηλυβρίας & Κωνσταντινουπόλεως 51 (ισόγειο), 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο
2551087301
Τηλέφωνο
25510-01234
Email
alex@geoapikonisis.gr
Ημέρες λειτουργίας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00-16:00 και ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00-20;00