ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση
παρόδου Μηδείας, Σηλυβρίας & Κωνσταντινουπόλεως 51 (ισόγειο), 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο
2551087301
FAX
2551087301
Email
ktsoufli@gmail.com
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-15:00 και επιπλέον ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-20:00