ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση
Ευαρέστου 5, Τ.Κ. 71410 Ηράκλειο, περιοχή Γιόφυρος
Τηλέφωνο
210 44 07 077 (τηλεφωνικό κέντρο)
FAX
2810 372659
Email
iraktima@tomh-ae.gr
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 – 16:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 – 20:00