ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
Διεύθυνση
ΠΡΩΗΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ), Τ.Κ. 19015 ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ
Τηλέφωνο
22950-37696
Email
oropos@myktima.gr
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:00 έως 16:00 και Τετάρτη 08:30 έως 20:30