ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Διεύθυνση
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΤΚ 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Τηλέφωνο
2262058949
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-16:30, ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30-20:30