Διεύθυνση
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ktimatologio.gov.gr
Τηλέφωνο
210 6505600
Ημέρες λειτουργίας
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ktimatologio.gov.gr