Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διεύθυνση
Τέρμα Κολοκοτρώνη, TK 49100, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
26610-38513
FAX
26610-80628
Προϊστάμενος
Γιαννακούρης Κώστας

Περιοχές που εξυπηρετεί