Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση
Ιωάννη Θεοτόκη 63, TK 49132, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
26610-38513
Προϊστάμενος
Χρυσούλα Τσιρώνη-Νικοπούλου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί