Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Υποκατάστημα Τυρνάβου
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Υποκατάστημα Τυρνάβου
Διεύθυνση
Ελευθερίας 15, TK 40100, Τύρναβος Λάρισας
Τηλέφωνο
24920-24631, 29260
Email
kgthessaly_tirnavos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Χάϊδω Πάσχου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00