Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Ναυπλίου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Ναυπλίου
Διεύθυνση
Ηρακλέους 22 & Αιγίου, TK 21100, ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνο
27520 29968
Email
kgpel_nafplio@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Τανταλίδης Δημήτριος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00