Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Γρεβενών
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Γρεβενών
Διεύθυνση
Κ. Ταλιαδούρη 16, TK 51100, Γρεβενά
Τηλέφωνο
24620-24014
Email
kgdm_grevena@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Κυρατζή-Παπαξάνθη Ανθούλα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί