Κτηματολογικό Γραφείο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Διεύθυνση
Αγ. Λαύρας 5-7, TK 15773, Ζωγράφου
Τηλέφωνο
210-7759573
FAX
210-7780935
Προϊστάμενος
Κρανιώτου Ουρανία

Περιοχές που εξυπηρετεί