Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση
11ης Οκτωβρίου 51, TK 50100, ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο
24610-34906
Email
kgdm@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Σαββιλωτίδου Μαρία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί