Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Καλαμαριάς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Καλαμαριάς
Διεύθυνση
Κακουλίδη 11, TK 55134, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο
2310-475454-Εmail εξυπηρέτησης κοινού kgthess_kalamaria@ktimatologio.gr
FAX
23960-23745
Προϊστάμενος
Νέστορας Κουκουλιάτας