Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση
Αγίου Ανδρέου 103, TK 26222, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610-240411, 2610-240423 E-mail kgde@ktimatologio.gr
FAX
2610-271040, 240433
Προϊστάμενος
Τσιρώνης Ελευθέριος

Περιοχές που εξυπηρετεί