Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση
Αγίου Ανδρέου 103, TK 26222, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610-240411, 2610-240424
Email
kgde@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αγγελική Σιακκή

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
8:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί