Κτηματολογικό Γραφείο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Εορδαίας
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Εορδαίας
Διεύθυνση
Καπετάν Φούφα 18, TK 50200, Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Τηλέφωνο
24630-25435
Email
kgdm_eordaia@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Μπέλλη Ζωή

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00