Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Βέροιας
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Βέροιας
Διεύθυνση
Μαλακούση 4, TK 59100, Βέροια Ημαθίας
Τηλέφωνο
23310-27443, 28636-Ε-mail εξυπηρέτησης κοινού kgkm_veroia@ktimatologio.gr
FAX
23310-75636
Προϊστάμενος
Λαχανόπουλος Αντώνης