Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-Υποκατάστημα Χίου
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-Υποκατάστημα Χίου
Διεύθυνση
Βερίτη 76, TK 82132, Χίος
Τηλέφωνο
22710-23354-E-mail εξυπηρέτησης κοινού kgvai_chios@ktimatologio.gr
FAX
22710-40479
Προϊστάμενος
Σταματουλάκη Λεμονιά

Περιοχές που εξυπηρετεί