Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΡΕΣΠΩΝ
Διεύθυνση
Στ. Δραγούμη 19, TK 53100, Φλώρινα
Τηλέφωνο
23850-22519, 26376
FAX
23850-22519
Προϊστάμενος
Χατζηχρήστος Αναστάσιος