Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση
Λεωφ. Δημοκρατίας 288 (3ος όροφος), TK 68100, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο
25510-25314
Email
ypothik@yahoo.gr
Προϊστάμενος
Καρυωτάκη Εύχαρις

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί