Κτηματολογικό Γραφείο
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση
Ηπείρου 24, TK 53100, Φλώρινα
Τηλέφωνο
23850-25401
FAX
23850-25401
Προϊστάμενος
Χατζηχρήστος Αναστάσιος

Περιοχές που εξυπηρετεί