Κτηματολογικό Γραφείο
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση
Ηπείρου 24, TK 53100, Φλώρινα
Τηλέφωνο
23850-25401
Email
ktimflor@gmail.com
Προϊστάμενος
Χατζηχρήστος Αναστάσιος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί