Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Σερρών
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Σερρών
Διεύθυνση
Μεραρχίας 30, TK 62100, Σέρρες
Τηλέφωνο
23210-23604 E-mail kgkm_serres@ktimatologio.gr
FAX
23210-23604
Προϊστάμενος
Ανδρέου Ελευθέριος